Господарські справи

Поняттям «господарські спори» в юриспруденції прийнято позначати розбіжності і конфліктні ситуації, що виникають в ході економічної діяльності суб’єктів підприємництва. Базовий документ для врегулювання таких проблемних ситуацій – це Господарський процесуальний кодекс України. Це зведення нормативно-правових актів закріплює два шляхи вирішення господарських спорів:
– Претензійний (досудовий);
– Судовий.
У зв’язку зі складністю трактування ряду правових аспектів і наявністю великих масивів матеріалів по деяких справах судова практика вирішення господарських спорів в Україні виглядає неоднорідне. При однакових вихідних обставин судові органи виносять іноді абсолютно протилежні вердикти. Вирішальним моментом при таких обставинах може стати кваліфікація юриста, яка притягається позивачем або відповідачем.
Клієнти часто звертаються в нашу компанію за допомогою в зв’язку з наступними проблемами:
– Невиконання фінансових або інших зобов’язань за договором (наприклад, недотримання термінів поставки / невідповідність заявленому якості товару);
– Потреба в розірванні / визнання недійсним / зміну умов договору;
– Наявність дебіторської заборгованості, необхідність стягнення штрафу, пені, неустойки, відшкодування збитків;
– Банкрутство контрагента і, в зв’язку з цим, відмова сплачувати борги;
– Розбіжності корпоративного характеру (наприклад, між співзасновниками товариств, засновниками, акціонерами);
– Перебування майна в чужому незаконному володінні, оформлення права власності;
– Визначення прав на цінні папери;
– Нереєстрація контрагентом податкової накладної.
Юридичні послуги в даній сфері права включають такі опції:
– Консультації та професійну оцінку перспектив справи для зацікавленої сторони;
– Складання та подання протилежному боці спору претензії, яка в обов’язковому порядку повинна бути розглянута протягом місяця;
– Медіація (ведення переговорів) з протилежною стороною, як етап реалізації досудового порядку врегулювання спору;
– Підготовка позовної заяви та звернення до господарського суду, де на вирішення спору відводиться не більше двох місяців з дня отримання заяви;
– Складання інших необхідних процесуальних документів крім позовної заяви (зустрічної позовної заяви, клопотань, відзиву на позов, заперечень, проекту мирової угоди, апеляційних / касаційних скарг);
– Збір максимально повної доказової бази із взаємин між контрагентами;
– Відновлення терміну позовної давності, якщо має місце його пропуск;
– Представництво інтересів клієнта в разі судового порядку розгляду господарського спору (у суді першої інстанції, при апеляції / касації);
– Супровід виконавчого провадження.
Адвокати АО “Колегія адвокатів Оболонського району м. Києва”  рекомендують не ігнорувати важливість професійної допомоги. Досвідчений адвокат часто здатний надати ефективну підтримку клієнту ще на етапі досудового врегулювання питання. У суді адвокат забезпечує відповідній стороні конфлікту сильну, аргументовану позицію, яка гранично підвищує шанси на виграш справи.